Basın Açıklamaları

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, hak temelli yaklaşımı benimsemekte ve faaliyetlerini bu eksende yürütmektedir. Bu sayfada, derneğimizin görme engelli bireylerin başta eğitim-öğretim hakları olmak üzere yaşadığı hak ihlallerine ilişkin kamuoyu oluşturmak amacıyla yayınladığı basın açıklamalarına yer verilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi'nden bir engelli öğrenci hakkında çıkan haberlere dair yorumumuzdur

Son zamanlarda, medyada Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenim gören görme engelli bir öğrencinin üniversitenin Beytepe Yerleşkesi’nde bulunan öğrenci evlerinden ve öğrenci yurdundan borcunu ödeyemediği gerekçesiyle çıkarıldığına dair yer alan haber üzerine, çalışma alanını engelli bireylerin eğitimi olarak belirleyen ve bünyesinde birçok engelli üniversite öğrencisi bulunan Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak, konuyla ilgili mevcut durumun sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesine katkı sağlamak adına bu açıklamanın yapılmasına gereksinim duyulmuştur.

Sayfalar