Engelli mevzuatı

Bu sayfa , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve değişikliklerle birlikte sürekli olarak güncellenen engellilere ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatın toplu olarak bulunduğu portaldan yararlanılarak oluşturulmuştur.
Bu sayfada; eğitim, istihdam ve erişilebilirlik alanlarında en fazla ihtiyaç duyulan mevzuat bağlantılarına yer verilmiştir.

Mevzuat linkleri

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasınınn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Engelliler Hakkında Kanun
Milli Eğitim Temel Kanunu
Özel Öğretim Kurumları Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
İş Kanunu
Evrensel Hizmet Kanunu
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Hakkında Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik
Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği
2008/60 sayılı Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları konulu M.E.B. genelgesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli Mevzuatı Sayfası İçin Tıklayın