Engelli öğretmenlerin sorunları ve çözüm önerileri toplantısı tutanağı

Değerli takipçilerimiz,

Derneğimiz “İletişim, Etkinlik ve Farkındalık komisyonu” tarafından düzenlenen, aylık değerlendirme toplantılarının “Engelli öğretmen” başlıklı haziran ayı toplantısı, 30.06.2016 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi - TeamTalk sunucularında gerçekleşti. 30’u aşkın öğretmen, öğretmen adayı ve öğretmenlik mesleğine ilgi duyan katılımcının takip ettiği toplantıda, 5 saati aşkın süre zarfı içerisinde hem bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu, hem de belirlenen sorunlara yönelik çözümler ve izlenmesi gereken stratejiler belirlendi.
Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 500 engelli öğretmen alımı yapacağını duyurmuş ve ilgili başvuru işlemlerinin ardından tercih süreci, 30.06.2016 tarihinde sona ermişti. Tercih sonuçları 01.07.2016 tarihinde açıklandı. Ancak şimdi engelli öğretmenleri yeni bir problemli süreç bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tercih sonuçlarına göre, görev yapmaya hak kazanan engelli öğretmenlerden “öğretmenlik yapabilir” ibaresi bulunan rapor istiyor. Katılımcılar, toplantıda, bu raporun alınma süreci, EKPSS ile öğretmen alımı, toplumdaki engelli öğretmene bakış açısı gibi başlıklar altında fikir beyan etti. Bunlar arasında öne çıkan görüşler şu şekilde sıralanabilir:

-Bakanlığın bu döneminde yaptığı branş bazlı atama usulü katılımcılar tarafından daha adil bir yöntem olarak değerlendirildi. Bazı katılımcılar tarafından uzun vadede EKPSS'ye ilave olarak eğitim bilimleri ve alan sınavı yapılması ya da doğrudan KPSS ile bir alım gerçekleştirilmesi önerildi. Ayrıca engelli öğretmen atama sürecinde, ilgili engelli gruplarını temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla daha fazla fikir alışverişinde bulunulması gerektiği dile getirildi.

-Doktorların yalnızca sağlık durumuna ilişkin rapor verebileceği ve engel durumunun öğretmenliğe uygun olup olmadığına doktorların karar veremeyeceği üzerinde durularak; Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğinde ve STK'ların katılımıyla rapor meselesinin değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca bu dönemde sağlık kurulundan öğretmen olabileceğine dair rapor alamayan 3 kişinin derneğe başvurduğu bilgisi katılımcılarla paylaşıldı.

-Mevzuatta engelli öğretmenlerin aleyhine olan ibarelerin belirlenebilmesi için bir mevzuat taraması yapılması ve gerekli önerilerin Bakanlığa sunulması gerektiği üzerinde durulurken; bunun yeni bir mevzuatla değil, var olan mevzuatı değiştirmek stratejisiyle yapılması konusunda çoğunluk hemfikir oldu.

- Katılımcılar, toplantının son bölümünde, toplumun engelli öğretmene yönelik olumsuz bakış açısını değiştirmek için önerilerini sundu; Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda “Engelli Farkındalığı” adı altında dersler verilmesi, engelli öğretmenin durumunu yansıtan spotlar ve kısa filmler çekilmesi, farklı sokak derslerinin uygulanması ve aylık basın bültenlerinin yayınlanması bu önerilerden bazıları oldu.
Toplantı bitiminde her zaman olduğu gibi, katılımcılara bir sonraki toplantının gündemini belirleme çağrısı yapıldı.

İlgili Alanlar: