MEB - Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Ziyaret Edildi

Eğitimde Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Bahar Yavuz ve Emre Taşgın, Milli Eğitim Bakanlığı - Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. DR. Semih Aktekin'i ziyaret etti. Görüşmeye Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı İlkay AYDIN ve Mesleki Gelişimi Destekleme ve İzleme Daire Başkanı Abdi ERDOĞAN da katıldı.
Dernek üyeleri, toplantıda görme engelli aday ve asil öğretmenlerin Genel Müdürlüğün kapsamına giren konularda beklentilerini anlattılar. Ayrıca derneğin Öğretmenlik ve İstihdam Komisyonu tarafından başlatılan
Görme engelli öğretmenlerin görevleri esnasında karşılaştıkları sorunların tespiti başlıklı anketin, ülkemizdeki tüm görme engelli öğretmenlere ulaştırılabilmesi için destek talebinde bulundular. Söz konusu anketin ülkemizdeki tüm eğitim-öğretim kurumlarına Genel Müdürlük kanalıyla iletilmesinin en uygun yöntem olacağı noktasında ortak bir görüş hakim oldu. Ayrıca, yapılan hizmetiçi eğitim ve kursların nasıl erişilebilir hale getirilebileceği, aday öğretmenlere atanan danışmanların ömnyargılı tutumlarına dair yapılabilecekler ve engelli öğretmenlerin sorunlarına dair ulusal bir çalıştay yapılması gibi konularda orta ve uzun vadeli olarak işbirliğinde bulunulması kararlaştırıldı.
Derneğin MEB - Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nden talepleri şu şekilde:

Görme engelli aday öğretmenlerin beklentileri

1) 17.10.2016 Tarihinde yayımlanarak uygulanmaya başlayan aday öğretmen yetiştirme programı doğrultusunda, aday öğretmenlere yetiştirme sürecinde,384 saat sınıf içi ve okul içi, 90 saat okul dışı faaliyetleri; 168 saat hizmetiçi eğitim faaliyetleri olmak üzere Toplam 642 saat eğitim verilecektir. Bu eğitimlerden görme engelli öğretmenlerin yararlanabilmesi için önerdiğimiz gerekli erişilebilirlik düzenlemeleri ise şu şekildedir:
1.1) Aday öğretmenlerin izlemesi gereken filmlerin sesli betimlemeli alternatiflerine yer verilmelidir.
1.2) Aday öğretmenlerin okuması gereken kitapların dijital, sesli veya Braille formatlarda erişilebilir olarak temin edilmesi sağlanmalıdır.
1.3) Hizmetiçi eğitimlerde kullanılan ders kaynakları görme engelli öğretmenlere göre düzenlenmeli, bu kişilerin eğitimleri verimli biçimde takip edebilmesi için kendisiyle görüşülerek ihtiyaçları doğrultusunda gerekli tedbirler alınmalıdır.
1.4) Görme engelli öğretmenlerin E-Okul, MEBBİS gibi en fazla kullanacağı sistemlerin ekran okuyucularla kullanımı hususunda, ihtiyaç duyulması halinde eğitimler verilmesi sağlanmalıdır.

Görme engelli asil öğretmenlerin beklentileri

1) Adaylığı kaldırılan ve bir eğitim-öğretim kurumunda görevini sürdüren görme engelli öğretmenler için Genel Müdürlüğümüz bünyesinde şu düzenlemeler gerçekleştirilmelidir:
1.1) Verilecek hizmetiçi eğitimler ve kurslar düzenlenirken, eğer görme engelli bir katılımcı varsa, eğitim veya kurs dokümanlarının kendisine erişilebilir formatlarda temin edilmesi sağlanmalı; eğitim içeriği ve süreci de bu husus dikkate alınarak uygun hale getirilmelidir.
1.2) Bakanlık bünyesinde geliştirilen Fatih Projesi, EBA, dijital içerik geliştirme, bilgisayar okuryazarlığı gibi konularda verilecek eğitimlerin görme engelli öğretmenler için uygun hale getirilmesi; ihtiyaç duyulması ve yeterli sayıya ulaşılması halinde, görme engelli öğretmenler için bu veya ihtiyaç duyulan ve Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren diğer alanlarda eğitimler ve kurslar açılması sağlanmalıdır.
1.3) Genel Müdürlüğümüzün görev alanı dahilindeki tüm çalışmalara engelli öğretmenlerin dahil edilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve erişilebilirlik kriterlerinin verilen hizmetiçi eğitimler, kurslar ve mesleki çalışmalarda göz önünde bulundurulması noktasında, BM Engelli Hakları Sözleşmesi, T.C. Anayasası, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 5378 sayılı Engelliler Kanunu gereğince, ilgili mevzuat değişikliklerinin yapılması sağlanmalıdır.
1.4) Bakanlık bünyesinde her geçen dönem engelli öğretmenlerin sayıca artması dikkate alınarak; engelli öğretmenlerin mesleğini icra ederken karşılaştığı erişilebilirlik sorunlarının saptanması ve çözüm önerilerinin belirlenerek bu doğrultuda bir politika geliştirilebilmesi amacıyla, bölgesel ve ulusal bazda çalıştaylar düzenlenmesi sağlanmalıdır.

Fotoğraflar: 
SOLDAN SAĞA Daire Başkanı Abdi Erdoğan, Emre Taşgın, Genel Müdür Semih Aktekin ve BAHARYavuz masanın arkasındalar. Masada bir çok kitap ve üzerinde dünya haritası olan bir takvim var. Masanın sağında MEB bayrağı bulunuyor. Sol tarafta ise Türk Bayrağı ve duvarda Mustafa Kemal Atatürk resmi var.
Genel Müdür makamında, kahverengi masanın önünde hemen solda Emre Taşgın, onun yanında Bahar Yavuz ve karşılarında Daire Başkanı oturuyor. Ortalarında kahverengi bir sehpa bulunmakta. Makamda oturan Genel Müdür ellerini masanın üzerinde kenetlemiş gülümseyerek poz veriyor. Emre Taşgının elleri sandalyenin sağlı sollu kolları üzerinde,  bahar Yavuz ellerini diz kapaklarının üzerinde birleştirmiş, Daire Başkanı ellerini kenetlemiş bir halde kucağının üzerine koymuş şekilde oturuyor.