Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi sona eriyor

Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından desteklenen ve Derneğimiz ile Engelsiz ODTÜ Topluluğu ortaklığında yürütülen Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi'nin kapanış toplantısı 22-23 Nisan 2017 tarihlerinde Ankara'da yapıldı.
Farklı engel gruplarından 25 üniversite öğrencisinin katıldığı toplantının ilk gününde, 6 aylık süreçte katılımcıların doldurduğu erişilebilirlik gözlem formlarının çıktıları paylaşıldı. Buna göre 13 üniversitenin bina içi ve bina dışında bilgiye erişim ve mekanlara ulaşım bakımından hangi aşamada oldukları ortaya konuldu. Ardından 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'nda ele alınacak konularda inisiyatifin görüşlerinin ne olduğunu belirleyebilmek amacıyla 3 grup halinde bir atölye çalışması düzenlendi.
Toplantının ikinci gününde İnisiyatifin geleceğine dair 3 farklı konuda çalıştay yapıldı. Bu çalıştaylarda İnisiyatifin çalışma ilkeleri neler olabilir, İnisiyatifin örgüt yapısı nasıl kurgulanmalıdır ve İnisiyatif yerelde ne gibi faaliyetlerde bulunabilir sorularına cevap arandı. Yapılan çalıştayların çıktıları öğleden sonra sunuldu. Toplantı, katılımcıların projeye dair görüş ve temennilerinin alındığı sonuç ve değerlendirme oturumuyla son buldu.
Toplantı boyunca anlık olarak fotoğraflar projenin Facebook sayfasında yayınlandı.

kategori: