11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'na katıldık

Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi katılımcıları ve Eğitimde Görme Engelliler Derneği üyeleri olarak; 08 – 09 Mayıs 2017 tarihlerinde, Zonguldak’ta, Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından
düzenlenen 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'na katıldık.
Çalıştayın ilk gününde açılış konuşmaları ve şehre özgü bazı sunumlar gerçekleştirildi. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ve diğer üniversitelerin katılımıyla iki panel gerçekleştirildi.
Paneller sonrası ikinci gün de devam edecek tematik oturumlara geçildi. Eğitimde akılı tasarımlar, sosyal, kültürel ve sporolanaklarına erişim ve eğitime erişim ve yeni teknolojiler çalışma gruplarında derneğimizin ve Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi'nin çıktılarıyla birlikte görüşlerimiz aktarıldı. Önerilerimiz çalıştay sonuç raporlarına etkide bulundu. Ayrıca çalıştaya katılan kişilere Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi çıktısı olan “Üniversitelerde Mevcut Durum Analizi: 2014-2015 ve 2015-2016" adlı kitaplar verildi.

kategori: