Görme Engelli Bireyler için Müzik Eğitimi Genişletilmiş Bölge Toplantısına katıldık

Görme Engelli Bireyler için Müzik Eğitimi Genişletilmiş Bölge Toplantısı 16 Ekim 2017 tarihinde, Marmara Üniversitesi - Prof.Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Derneğimiz adına bu toplantıya müzik öğretmeni üyelerimiz Ali Alpaslan, Mustafa Karaca ve Özlem Erten katıldılar. Toplantının sabah bölümünde armoni solfej dersleri, çalgı dersleri, nota okuma programları, konservatuarda Braille konusu ve görme engelli öğretmenlerin deneyimleri üzerine sunumlar yapıldı. Bunlardan "Ortaokulda görme engelli öğretmen olmak" başlıklı sunumu Ali Alpaslan gerçekleştirdi.
Öğleden sonra yapılan çalıştaylar sonucunda ise Görme engelliler müzik destek ve materyal geliştirme ve görme engelliler için erişilebilir müzik programları komisyonları kurulması kararlaştırıldı.

kategori: 
Fotoğraflar: