Fiziki etkinlikler, beden eğitimi ve bağımsız hareket alanlarındaki taslak öğretim programlarına dair görüş ve öneriler raporu

Milli Eğitim Bakanlığı - Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, görme engelliler ilkokullarında uygulanmakta olan “Oyun-Fiziki Etkinlikler ve Bağımsız Hareket”, görme engelliler ortaokullarında uygulanmakta olan “Beden Eğitimi-Spor ve Bağımsız Hareket” ile görme engelli öğrencilerin devam ettiği özel eğitim meslekî eğitim merkezlerinde uygulanmakta olan “Beden Eğitimi-Spor ve Bağımsız Hareket” derslerinin taslak öğretim programları askıya çıkarıldı. Taslak programlar 10.12.2017 tarihine kadar öğretmenlerin, akademik çevrelerin ve diğer ilgililerin görüşlerine sunuldu.
Bu çerçevede, Eğitimde Görme Engelliler Derneği - Eğitim Komisyonu, anılan 3 öğretim programı taslağının geliştirilmesine yönelik genel tespitleri içeren bir rapor hazırladı. Raporda bağımsız hareket ve yönelim konusunda öğrencilerin hedeflerine ulaşabilmeleri için; görmeyen/az görenlerin eğitimi alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının paydaş olarak yer alması, bağımsız hareket ve yönelim alanının beden eğitimi dersinden ayrılarak farklı bir ders halinde işlenmesi, kazanımların sınıf düzeyine göre belirlenmesi, bu eğitimi verecek kişilerin görme engelliler ve bağımsız hareket alanında uzmanlaşmış özel eğitim öğretmenleri olması, bağımsız hareket ve yönelim dersinin grup halinde değil bireysel olarak verilmesi ve görmeyen/az gören öğrencilerin kendilerine yönelik spor dalları hakkında daha erken sınıflarda bilgi sahibi olmalarına vurgu yapıldı.
Taslak programlarına online olarak görüş bildirmek mümkün. Görüş bildirme esnasında derneğimizin raporundan yararlanmak isterseniz, metinden alıntı yapmak yerine gerekçeleri kendi cümlelerinizle belirtmeniz önem arz ediyor. Ayrıca her program için ayrı ayrı görüş bildirmeniz gerekiyor.
Derneğimizin hazırladığı raporu docx formatında indirmek için tıklayın

Taslak programlarını indirme ve görüş bildirme ekranlarına dair bağlantılar aşağıda verilmiştir:

Görme Engelliler İlkokulları Oyun, Fiziki Etkinlikler ve Bağımsız Hareket Dersi Öğretim Programı

Dokümanı indir
Öğretim programına görüş bildirmek için bu bağlantıya gidin ve açılan sayfada "katkıda bulun" düğmesine tıklayıp ilgili alanları doldurun

Görme Engelliler Ortaokulları Beden Eğitimi, Spor ve Bağımsız Hareket Dersi Öğretim Programı

Dokümanı indir
Öğretim programına görüş bildirmek için bu bağlantıya gidin ve açılan sayfada "katkıda bulun" düğmesine tıklayıp ilgili alanları doldurun

Görme Engelliler Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Beden Eğitimi, Spor ve Bağımsız Hareket Dersi Öğretim Programı

Dokümanı indir
Öğretim programına görüş bildirmek için bu bağlantıya gidin ve açılan sayfada "katkıda bulun" düğmesine tıklayıp ilgili alanları doldurun

kategori: