EGED, Evkur'a görme engelli müşterilerin senetle alışveriş yapabilme durumlarını sordu

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), Evkur'a görme engelli müşterilerin adına senet yapılarak taksitli olarak alışveriş gerçekleştirebilmesine bir engel bulunup bulunmadığını sordu.

EGED, son zamanlarda görme engelli müşterilerin Evkur mağazalarında adına senet yapılmadığı için taksitli alışveriş gerçekleştiremedikleri yönünde bilgiler ulaştığını ifade ederek konuyu Evkur yetkililerine sordu. Derneğin Twitter adresinden ve Evkur'a ait WhatsApp numarasından yetkililere ulaştırılan mesajda; "Evkur mağazalarından görme engelli bir kişinin kredi kartsız olarak taksitli alışveriş yapıp yapamayacağı durumu, belirsizliğe uğramıştır. Dolayısıyla tarafınızca bu konunun netliğe kavuşmasını sağlayacak bir açıklama yapılmasına ihtiyaç vardır. Tüm bu hususları göz önünde bulundurarak; Evkur mağazalarında görme engelli bir kişinin kredi kartsız olarak adına senet yapılmak suretiyle alışveriş yapabilmesine yönelik tutumunuz hususunda kamuoyuna açıklamada bulunmanızı talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çağrı merkezinden kafaları karıştıran bilgiler veriliyor

Konuyla ilgili görüşlerini ifade eden EGED Başkanı Emre Taşgın, "Derneğimize Evkur mağazalarında adına senet yapılmadığı için taksitli alışveriş yapamayan görme engelli bireyler olduğu yönünde bilgiler ulaşıyor. Evkur'a ait çağrı merkezini arayan bazı arkadaşlarımıza bu durumun bir prensip olduğu söylenmiş. Kimi arkadaşlarımıza ise görme engelli bir kişinin adına senet yapılmasında hiçbir mahsur olmadığı iletilmiş. Dolayısıyla çağrı merkezinden gelen bilgiler kafamızı karıştırıyor" şeklinde konuştu.
Taşgın ayrıca, "Böyle durumlarda mağaza yetkililerinin iş bilmezlikleri nedeniyle çeşitli mağduriyetler yaşanabiliyor. Fakat çağrı merkezinden gelen çelişkili ifadeler bizi endişeye şevketti. Biz Evkur'un prensip olarak görme engelli müşterilerine ayrımcılık yapan bir tutum içerisinde olacağına inanmıyoruz. Zira bu durum hem Borçlar Kanunu'na, hem de Engelliler Hakkında Kanun'a uygun bir durum olmaz. Evkur'un en kısa zamanda kamuoyuna açıklamada bulunarak görme engelli müşterilerine olan tutumu hakkında meydana gelen bilgi kirliliğine son vermesini bekliyoruz" diyerek Evkur yetkililerine çağrıda bulundu.

Evkur WhatsApp numarasından gönderilen mesajın tamamı

Eğitimde Görme Engelliler Derneği; tüzüğü gereği, görme engelli bireylerin eğitim, erişim, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki haklarını kullanabilmeleri için gerekli girişimlerde bulunmaktadır. Derneğimiz bu doğrultuda 2013 yılından bu yana çalışmalarını sürdürmektedir.
Son zamanlarda tarafımıza bazı Evkur mağazalarından taksitli olarak senetle alışveriş yapmak isteyen görme engelli müşterilere imza atamayacakları gerekçesiyle senet yapılmadığı ve satış işleminin gerçekleşmediği yönünde bilgiler ulaşmaktadır. Yine Evkur çağrı merkezine ait 02124734646 numaralı hattan konuyla ilgili bilgi alınmak istediğinde çelişkili cevaplar alındığı ve bazı yetkililerin Evkur'un prensibi dolayısıyla görme engelli bireylerin senetle işlem yapamayacakları bilgisini verdikleri de tarafımıza iletilmektedir.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 15. maddesinde "Görme engellilerin talepleri halinde imzalarında şahit aranır. Aksi takdirde görme engellilerin imzalarını el yazısı ile atmaları yeterlidir" ibaresi yer almaktadır. Ayrıca 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'un "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinin "a" fıkrasında doğrudan ayrımcılık "Engelliliğe dayalı ayrımcılık temeline dayanan ve engellinin hak ve özgürlüklerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını engelleyen, kısıtlayan veya zorlaştıran her türlü farklı muamele"; yine aynı maddenin "b" fıkrasında ise dolaylı ayrımcılık "Görünüşte ayrımcı olmayan her türlü eylem, işlem ve uygulamalar sonucunda engelliliğe dayalı ayrımcılık temeliyle bağlantılı olarak, engellinin hak ve özgürlüklerden yararlanması bakımından nesnel olarak haklılaştırılamayan dezavantajlı bir konuma sokulması" olarak ifade edilmiştir.
Gelinen noktada, görme engelli bireyler arasında Evkur mağazalarından görme engelli bir kişinin kredi kartsız olarak taksitli alışveriş yapıp yapamayacağı durumu, belirsizliğe uğramıştır. Dolayısıyla tarafınızca bu konunun netliğe kavuşmasını sağlayacak bir açıklama yapılmasına ihtiyaç vardır. Tüm bu hususları göz önünde bulundurarak; Evkur mağazalarında görme engelli bir kişinin kredi kartsız olarak adına senet yapılmak suretiyle alışveriş yapabilmesine yönelik tutumunuz hususunda derneğimize yazılı olarak bilgi verilmesini talep ediyoruz.

(Evkur'dan derneğimize ulaşan mesajı görüntülemek için tıklayın)