noterlerde karşılaşılan imza sorununun çözümüne yönelik atılması gereken adımlar konulu 23. aylık değerlendirme toplantısı tutanağı ve ses kaydı

noterlerde karşılaşılan imza sorununun çözümüne yönelik atılabilecek adımları ve bu süreçte ortaya çıkan farklı önerileri değerlendirdiğimiz 23. aylık online değerlendirme toplantımız, 27 Şubat 2018 salı akşamı, Engelsiz Erişim TeamTalk sunucularında gerçekleşti.
Toplantıya derneğimizin yanı sıra, davet edilen kuruluşlardan Engelsiz Erişim Derneği ve Görme Engelliler Federasyonu katılım sağladı. Türkiye Engelliler Konfederasyonu ve Körler Federasyonu Başkanı Turhan İçli ise mazeret belirterek katılamadı.
Toplantıda tüm sivil toplum kuruluşları Türkiye Noterler Birliği nezdinde yaptıkları girişimlerden bahsettiler. Mobil uygulama, telefon ile sesli yanıt sistemi, e-posta, e-tebligat gibi yöntemler ile görüntülü kamera kaydı gibi çözüm önerileri etraflıca tartışıldı. Eğitimde Görme Engelliler Derneği ve Engelsiz Erişim Derneği'nin önerdiği mobil uygulama ve telefon ile sesli yanıt sistemi şeklindeki birbirine paralel iki senaryonun, yalnızca teknolojiye hakim kişiler için değil, daha geniş bir görme engelli kitlesine hitap ettiğinin altı çizildi. Sivil toplum kuruluşlarının konuyla ilgili yapılacak toplantılara hukuki ve teknik bakımdan donanımlı kişileri görevlendirmesinin önemi vurgulandı. Farklı fikirlerin ortaya çıkabileceği, fakat mümkün olduğunca ortak zeminde buluşulmasının kazanım elde etmeyi kolaylaştıracağı üzerinde duruldu.
Toplantı ses kaydını mp3 olarak indirmek için tıklayın