Körlüğün bağımsız dinamikleri başlıklı 29. aylık değerlendirme toplantısı tutanağı ve ses kaydı

Derneğimiz İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu tarafından, her ay farklı bir gündemle düzenlenen Aylık Değerlendirme Toplantıları’nın 29’uncusu, “Körlüüğün bağımsız dinamikleri” gündemiyle, 17 OCAK 2019 tarihinde, EGED Uzaktan Eğitim Akademisi TeamTalk Sunucularında gerçekleştirildi.
​Toplantıya, Altı Nokta Körler Vakfı Bağımsız Hareket Eğitmeni Canan ÇAM Yücel, Engelsiz Bilişim Platformu Erişilebilirlik Sorumlusu İbrahim Elibal ve EGED Her Yerde Braille Kampanyası yaygınlaştırıcılarından Oğuzhan Al konuşmacı olarak katıldılar.

Öncelikle,sözlerine görme engelliler için 3B çok önemlidir diyerek başlayan’Canan ÇAM YÜCEL’.Beyaz bastonun bir görme engelli için kimlik ve bağımsızlık simgesi olduğundan bahsetti. Yücel, sözlerine şöyle devam etti: “Baston eğitimi,Eğitim öncesi ve kullanım teknikleri olarak iki aşamalıdır. İlk aşamada bireyler arasında farklılıklar olduğu için belirli kriterlerin saptanması gerekir. Örneğin; yetiştirilme tarzı, körlüğünün hikayesi, körlüğünü ve bastonu kabullenme durumları önemli kriter belirleyicilerdir. Bu kriterler belirlendikten sonra, engelli birey baston eğitimi sürecine başlar. Bu süreçte; öncelikle önemli kavramlar olan yönler, mekanda konum, mekan algısı, mesafe, ses takibi ve tutuş teknikleri anlatılır. Ardından mekan içi ile başlanılarak uygulama işlemine geçilir. Sonrasında dış mekana geçildiğinde navigasyon ve kabartma harita eğitimleri eklenerek süreç özelden genele, basitten karmaşığa şeklinde devam eder. Engelli birey, süreci detaylandırarak ve örneklendirerek,İyi bir hakimiyetin deneyimler,yaşanmışlıklar sonrasında da bu süreç, teorik olarak tamamlanır.”

Ardından görme engelliler için bilişimin önemi ve bilişimin gelişim süreçlerini anlatmak üzere sözü alan İbrahim Elibal, öncelikle bilişim teknolojilerinin ticari,mobil ve kullanım alanlarından detaylı bir şekilde bahsetti. Elibal, ardından bilgisayarın kısa bir tarihçesini anlatarak; 1978 yılında ilk olarak ODTÜ’de bilgisayarla tanışan ve bilgisayarın gelişiminde büyük katkısı olan Aykut ERGÜÇLü’nün ismini anmadan geçmemek gerektiğini de ifade etti. Elibal, ayrıca, 1999 yılından itibaren bilgisayarın yaygınlaştırılması, farklı şehirlerde tanıtılması, derneklerde bilgisayar kurslarının başlatılması ve bilgisayarın günümüzdeki durumuna geliş süreçlerinden detaylı bir şekilde söz etti.

Ardından Oğuzhan Al, Braille alfabesinin ortaya çıkış sürecinden detaylı bir şekilde bahsetti. Al, görme engellilere karşı dinleme ve ezberci bir yaklaşımın bulunduğunu ancak dinleme ve okumanın çok farklı yanları olduğunu belirterek Braille alfabesinin Latin alfabesine karşı bir alternatif olmadığını vurguladı. Görerek öğrenmenin dokunarak öğrenme boyutuna taşınarak kullanılması gerektiği düşünüldüğü için kararlar doğrultusunda Braille alfabesinin yaygınlaştırılması sürecine karar verildi. Al,Bu süreçte ‘HER YERDE BRAİLLE ‘kampanyasının detaylandırılarak yol haritası belirlendiğini, kampanyanın öncelikle amacının Braille alfabesinin tanıtımı ardından kullanımının yaygınlaştırılması olduğunu, tanıtılma sürecindeki yerelde ve yerel dışındaki çalışmalardan da bahsetti.

Toplantı, katılımcıların konuşmacılara merak ettikleri konuları sorduğu bölümle devam etti. Toplantının sonunda da katılımcılara,her zamanki gibi, diğer Aylık Değerlendirme Toplantılarının gündemlerini, kendilerinin belirleyebilecekleri hatırlatıldı.
Toplantı ses kaydını mp3 olarak indirmek için tıklayın
Siz de aylık online değerlendirme toplantılarımızda konuşulmasını istediğiniz bir konuda gündem önerisinde bulunmak için, gündem öneri formunu kullanabilirsiniz