Görme engellilerin öğretmen olabilir ifadeli rapor alma süreci hakkında açıklama

Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı engelli öğretmen ataması sonucunda bir kuruma atananlardan, sağlık kurulu raporunu aldıkları hastaneden olmak üzere öğretmenlik yapıp yapamayacağına ilişkin rapor istemektedir. Bu durumun görme engelli öğretmenler aleyhine yarattığı mağduriyeti aktarmak için MEB - Personel Genel Müdürlüğü / Öğretmen Atama Dairesi Başkanı Yakup Demir ile görüştük.

Görüşmede bu raporu almakta en çok zorlanan grupların başında görme engellilerin geldiğini, sağlık kurulu üyelerinin görme engelli bir kişiyle karşılaştıklarında önyargıyla hareket ederek rapor vermek istemeyebildiğini veya olumsuz ifadeler içeren belgeler hazırladıklarını, bu kişilerin kendilerini sağlık kurulu üyelerine ikna etmek zorunda kaldıklarını, raporun aynı hastaneden alınması uygulamasının ise bu raporu alamadıklarında başka hastanelere gitmelerini engellediğini ifade ettik. Bunun üzerine söz konusu raporun aynı hastaneden alınması uygulamasına gerekçe olarak; görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunanların öğretmenlik yapabilir ifadeli raporu almalarının önüne geçmek olduğu, böyle bir raporu başvuran kişinin verileri daha önce sağlık kurulu raporu aldığı hastanede kayıtlı olduğundan alamayacağı şeklinde ifade edildi. Ayrıca Bakanlığın bu uygulamasının görme engellilerin öğretmenlik yapabilmesi durumunun sorgulanması ile ilgili olmadığı, akıl ve ruh sağlığı bakımından görevini yapması mümkün olmayan kesim için alınmış bir tedbir olduğu, ısrarla vurgulandı. Yapılan açıklamanın ardından bu uygulama nedeniyle sağlık kurulundan ilgili raporu alamayan görme engelli bir öğretmenin ne yapması gerektiğini sorduk. Bunun üzerine aşağıdaki tavsiyelerde bulunuldu:

1) 81 ilin valiliklerini, belgelerin son teslim tarihi olan 20 Şubat’a kadar raporu alamayan adayların diğer belgeleri teslim edebilecekleri, raporu ise aldıklarında ibraz edebilecekleri yönünde bilgilendirdikleri ifade edildi.
2) Görme engelli bir kişiye eğer sağlık raporu aldığı hastane öğretmen olabilir ifadeli rapor vermeye yetkili olmadığını ifade ederse, bu bilgiyi yazılı olarak almayı talep etmeleri ve devamında başka bir hastaneden rapor almaları durumunda il Milli Eğitim Müdürlüğüne belgeleri ibraz ederken neden farklı bir hastaneden alınmış bir raporu verdiklerini gerekçelendirmeleri tavsiye edildi. Ayrıca uyarımız üzerine bu konuda da valiliklerin bilgilendirileceği ifade edildi.

Elbette ki bu görüşmeyi ve verilen tavsiyeleri siz değerli takipçilerimize bir kazanım olarak sunma gayretinde değiliz. Bunun, mevcut durumda mağdur olan kişilerin çeşitli bürokratik süreçlerde tek başına mücadele etmesi anlamına geldiğinin farkındayız. Dolayısıyla soruna dair kısa ve uzun vadeli çözümler getirilmesi ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerimizin süreceğini takipçilerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz. Ayrıca, içinde bulunduğumuz süreçte sorun yaşayan kişilerin derneğimize ulaşması halinde, atmamız gereken adımları birlikte planlayabileceğimizi de önemle vurgularız.

kategori: 
İlgili Alanlar: