1. Görme engelli öğretmenler zümre toplantısı tutanağı: Türk Dili ve Edebiyatı

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), yine farklı bir ilke imza atarak, Görme engelli öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim kursları ile birlikte, Uzaktan Eğitim Akademisi aracılığıyla herkese açık olarak görme engelli öğretmen zümreleri düzenlemeye başladı.
Zümre toplantılarının amacı, görme engelli öğretmenlerin bir araya gelerek, kendi branşları hakkındaki sorunları tespit etmek, bu sorunlara çözüm bulmak, yine kendi aralarında bilgi ve tecrübe aktarımı yapmak......
Eğitimler boyunca, Salı günleri düzenlenecek olan toplantılardan ilki, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri tarafından, 26 Şubat Salı günü, saat 20’30’da yapıldı.
Toplantıya, hizmetiçi eğitimlere katılan öğretmenlerin yanısıra, herkese açık yaptığımız çağrıya uyarak, eğitime dahil olmayan öğretmenler de katılım gösterdi.
Toplantıda, aşağıdaki konular üzerinde duruldu.
1. Ders kitaplarına erişim, sınıf içinde kitabı takip etme
2. Ders kitabı dışında bir materyal geliştirme
3. Yoklama yapma, sınavlarla ilgili öneri ve tecrübeleri dile getirme
4. Sınıf içi hakimiyet ve öğrencilerle iletişim.
Katılımcıların, yukarıdaki maddelere yönelik görüş ve düşünceleri ise şöyle sıralanabilir:
1. Ders kitaplarına erişim, sınıf içerisinde kitabı takip etme:
i. Braille kitap aracılığıyla, öğrencileri takip etme
ii. Bilgisayarı akıllı tahtaya bağlayarak kitaba elektronik olarak erişme
iii. Kitabı EBA’dan akıllı telefonlara indirerek, telefonlarda bulunan ekran okuyucularla takip etme.
Katılımcıların birçoğu, Braille kitaplardaki basım hatalarına da değindi. Ayrıca, tablo halinde verilen etkinliklerin, Braille baskılı kitaplara doğru bir şekilde yansıtılmadığını belirtti. Öte yandan, elektronik formatlı yayınlarda ise, dönüştürücü programlar kullanıldığında kitabı okumanın zorlaştığı yine katılımcılar tarafından dile getirildi.
2. Ders kitabı dışında bir materyal geliştirme
ı. Öğrencilere verilen ödevlerin dersten önce EBA’ya yüklenmesi
ıı. Anlatılan konuları destekleyen fotokopiler dağıtılması
ııı. Anlatılan konuların slaytlar halinde öğrencilere sunulması
ıv. Konu veya testlerin e-posta aracılığıyla ders öncesinde paylaşılması
Yukarıdaki önerilere ek olarak, anlatılan konuların çeşitli görsellerle desteklenmesinin ve derste tahta kullanımının önemine ayrıca vurgu yapıldı.

3. Yoklama yapma, sınavlarla ilgili öneri ve tecrübeleri dile getirme
ı. Sınıfta, öğretmen mümkün olduğunca yoklamayı kendisi yapmalıdır.
Iı. Yoklama yaparken, sınıf listesi Excel kullanılarak hazırlanabilir.
Iıı. Sınav kağıdı hazırlarken, daha önce kullanılan bir sınav kağıdı taslak olarak kullanılabilir. Gerektiği zaman, sayfa düzeni hususunda yardım alınabilir.
Iv. Sınav kağıtlarını değerlendirirken, mümkünse yardım alınan kişi aynı zümreden olmamalıdır. Bu durum, adil bir puanlama sistemi için önemlidir.
4. Sınıf içi hakimiyet ve öğrencilerle iletişim.
ı. Ders anlatırken sınıf içerisinde dolaşmak, öğrencileri takip etmeyi kolaylaştırır.
Iı. Öğrencilerin isimlerini bilmek, aradaki iletişimi kuvvetlendirdiğinden, bu duruma özen gösterilmelidir.
Iıı. Ders kitapları bilgisayardan takip ediliyorsa, taşınabilir klavye ve kablosuz kulaklık kullanılması ders takibini kolaylaştırır.
Iv. Cep telefonlarının sıkıntı olabileceği düşünülüyorsa, yoklama yaparken, telefonlar masa üzerine veya bir kutu içerisine toplanabilir. Bu durumu yönetebilmek için yoklama öğretmen tarafından alınmalıdır.
Toplantı sonucunda, görme engelli Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin bir araya gelebileceği bir platform oluşturulması kararı alındı. Bu hususta bir WhatsApp grubu ve materyallerin paylaşılabileceği bir Yandex hesabı kuruldu. Gruba katılmak isteyen öğretmenler, demetbudak25@gmail.com
adresi üzerinden Demet BUDAK’a ulaşarak gruba katılabilir.