Görme Engelli Öğrenciler İçin Ders Kitaplarında Erişilebilirlik Kriterleri Ve Ders Kitaplarında Engelliliğe Yaklaşım Raporu

Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak; MEB - Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na, "Görme Engelli Öğrenciler İçin Ders Kitaplarında Erişilebilirlik Kriterleri Ve Ders Kitaplarında Engelliliğe Yaklaşım" başlıklı raporumuzu sunduk.

Derneğimiz Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan bu raporda, ders kitapları ve diğer içeriklerin görme engelliler için erişilebilir hale getirilebilmesi için yapılabilecek düzenlemelere ve ders kitaplarında engelli bireyleri kapsamı alan konularda üzerinde durulması gereken hususlara yer verilmiştir.
Rapor iki bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde; görme engelli öğrenciler için ders kitapları ve diğer içeriklerin nasıl erişilebilir şekilde oluşturulabileceği üzerine kriterlere yer verilmiş; söz konusu ifadelerin "Taslak Ders Kitabı ve Eğitim Araçları İle Bunlara Ait E-İçeriklerin İncelenmesinde Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler ve Açıklamaları" başlıklı dokümana "erişilebilirlik" başlığıyla eklenmesi önerilmiştir. Raporun 2. bölümünde ise; taslak ders kitabı ve diğer içerikler için oluşturulan kriterlere, engelliliğe yönelik yaklaşımları konu alan ifadelerin eklenmesi hususundaki öneriler belirtilmiştir.
Raporu indirmek için tıklayın

kategori: