Görme Engelli Öğrenci ve Öğretmenler İçin Erişilebilir EBA Raporu

EBA (Eğitim Bilişim Ağı); ses, görüntü ve doküman gibi farklı formatlardaki dijital eğitim içeriklerinin bir araya getirildiği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üzerinde önemle durulan bir platformdur. Ne var ki bu platformu görme engelli öğrenci ve öğretmenler amacına uygun biçimde kullanamamaktadırlar. Bu durumun iki sebebi bulunmaktadır.
1) EBA'nın internet sitesi, mobil uygulamaları ve diğer ilişkili sistemler, ekran okuyucu yazılımlarla yeterince uyumlu değildir.
2) EBA'da bulunan içerikler, görme engelli öğrenci ve öğretmenlerin erişimine uygun değildir.
Derneğimiz, kurulduğu günden itibaren EBA'nın erişilebilirliğine önem vermiş; konuyla ilgili kurulan komisyonlara dahil olmak ve yapılan toplantılara aktif olarak katılmak suretiyle tespit ve önerilerini ifade etmiştir. Halihazırda birtakım gelişmeler de kaydedilmiştir. Fakat bu ilerlemeler, görme engelli öğrenci ve öğretmenlerin diğer akranları gibi EBA'yı etkin olarak kullanabilmesi için yeterli değildir.
Bu raporda; görme engelli öğrenci ve öğretmenlerin EBA'yı erişilebilir biçimde kullanabilmesi için sistem kullanımı ve içerik erişilebilirliği yönlerinden alınması gereken tedbirleri ifade eden çözüm önerilerinde bulunulmuş ve şu ana kadar derneğimiz ve Bakanlığımız iş birliğiyle alınan mesafe açıklanmıştır. Ayrıca raporun son bölümünde derneğimizin eğitim alanındaki bilişim odaklı çalışmaları yer almıştır.
Raporu docx formatında indirmek için tıklayın

kategori: