Görme engelli öğretmenlere yönelik politika belgesi hazırlandı

Görme engelli öğretmenlerin mesleğini yaparken karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'na öneriler getiren politika belgesi yayınlandı.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), görme engelli öğretmenlerin sorunları ve çözüm önerileri çalıştayı düzenledi. Alanda yapılan ilk ulusal organizasyon olan bu çalıştaya ülkenin farklı şehirlerinden 50 görme engelli öğretmen katıldı. Etkinlik AB Sivil Düşün Aktivist Programı desteğiyle gerçekleşti. Çalıştay sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulmak üzere bir politika belgesi hazırlandı.

Önerilerimizin takipçisi olacağız

EGED Başkanı Emre Taşgın, hazırlanan politika belgesi hakkında; "Önerdiğimiz çözümler, dernek olarak şu ana kadar elde ettiğimiz tespitlerin ve çalıştay katılımcılarının fikirleriyle belirlendi. EGED olarak Bakanlığın görme engelli öğretmenlerin mesleki şartlarının erişilebilir hale getirilmesi sürecini yalnızca takip etmeyecek, doğrudan aktif rol oynayacağız. Bu belge de bizim en önemli başvuru kaynağımız olacak" şeklinde konuştu.

Politika belgesinde öne çıkan öneriler şu şekilde:

-Engelli öğretmenlerden göreve başlamadan önce istenen "öğretmenlik yapabilir" ibareli raporun alınması zorunluluğu kaldırılmalı. Mevcut durumda sağlık kurulundan bu raporu alamayan bir görme engelli, atandığı kurumda göreve başlayamıyor.
-Görme engelli öğretmenler yurt dışında görevlendirilemiyor; bunun için düzenlenen sınava bile başvuramıyor. Bu ayrımcı uygulamadan vazgeçilmeli ve yurt dışında görevlendirilmek isteyen görme engelli öğretmen sınava girebilmeli; eğer kazanırsa ataması yapılmalı.
-Liselerde görev yapan görme engelli öğretmenlerle okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında çalışan görme engelli öğretmenlerin hakları aynı olmalı. Şu anda lisede çalışan görme engelli bir öğretmen nöbet görevinden muaf tutulurken talep etmesi halinde bu görevi yerine getirebiliyor. Ayrıca ders programı düzenlenirken engel durumunun göz önünde bulundurulmasını isteyebiliyor. Oysaki okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında görevli görme engelli öğretmenler bu haklara sahip değil.
-Görme engelli öğretmenlere verilen Braille (kabartma) baskılı kitaplar eğitim - öğretim yılı başlangıcında ulaştırılmıyor. Yarıyıl tatili sonrasında ulaştırılan kitaplar dahi mevcut. Ayrıca bu kitaplarda oldukça fazla yazım hatası bulunuyor. Gelecek yıl Braille ders kitapları okulların açıldığı tarihte görme engelli öğretmenlere ulaştırılmalı ve kitaplardaki yazım hataları özenle kontrol edilmeli.
-Görme engelliler EBA'da (Eğitimde Bilişim Ağı) bulunan ders içeriklerine yoğun şekilde görsellik içermesi ve bunların alternatif formatlarına yer verilmediği için ulaşamıyor. Ayrıca EBA internet sitesi kullanmakta oldukları ekran okuyucu yazılımlarla yeterince uyumlu çalışmıyor. EBA, internet sitesi ve içerik erişilebilirliği bakımlarından görme engelli öğretmenlerin kullanabileceği hale getirilmeli.
-Görme engelli öğrencilere dağıtılan Braille okuma ve not alma cihazı görme engelli öğretmenlere de verilmeli. Ayrıca görme engelli öğretmenlere etkileşimli tahtaları kullanabilmeleri için kablosuz veya bluetooth klavye ile ekran okuyucu yazılım da temin edilmeli.

Raporun tamamına www.eged.org/politikaogretmen adresinden ulaşılabiliyor.

İlgili Alanlar: 
Fotoğraflar: 
Toplu fotoğraf