3. olağan Genel Kurul Duyurusu

Eğitimde Görme Engelliler Derneği üyeleri ve kamuoyuna duyurumuzdur:

Eğitimde Görme Engelliler Derneği 3. Olağan Genel Kurul toplantısı; 19.10.2019 Cumartesi tarihinde, saat 13.00’de, derneğimiz merkezi olan Atatürk Bulvarı, Meşrutiyet Mahallesi, 105/605, Kızılay - Çankaya/ANKARA adresinde aşağıdaki gündemle; çoğunluğun sağlanamaması durumunda, 26.10.2019 Cumartesi tarihinde, aynı saatte, Ankara Barosu
Eğitim ve Kültür Merkezi (ABEM): IHLAMUR SOKAK NO : 1 Kızılay - Çankaya/ANKARA adresinde, aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:

1) Yoklama ve açılış,
2) Divan heyetinin seçimi,
3) Gündemin okunması ve onaylanması,
4) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Rapor ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, çalışma komisyonları faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,
5) Tahmini bilançonun görüşülmesi ve onaylanması,
6) Karar önerilerinin görüşülmesi ve onaylanması,
7) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
8) Dilek ve temenniler,
9) Kapanış.

Duyuru tarihi: 04.10.2019

kategori: